Dnes je
nadp_sk_task.gif, 16 kB

Stránky o mé práci na ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce - výtvarné výchově, výstavách a všeličem jiném

Poslední aktualizace

(první je měsíc)

ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ

Abstraktní umění (nazýváme je též nezobrazující, bezpředmětné nebo nefigurativní) se objevuje poprvé již kolem roku 1910. Abstraktní malíři vytvářejí obraz pomocí "čistých" tvarů, linií a barev. K zakladatelům počítáme dva umělce ruského původu - Vasilije Kandinského a Kazimíra Maleviče, dále Holanďana Pieta Mondriana a v Paříži tvořícího Čecha Františka Kupku.

V Čechách si mezi první a druhou světovou válkou vyzkoušeli abstraktní malbu zejména Vojtěch Preissig, František Foltýn a dva či tři další osamocení jednotlivci. (František Kupka žil od roku 1896 ve Francii.)

Souběžně s nimi rozvíjel abstraktní tvorbu také v Paříži žijící rumunský sochař Constantin Brancusi. Soustavně hledal nejzákladnější přírodní formy. Dospěl k hlavě - vejci, ptáku - vřetenu, rybě - oválu. Jindy užil geometrické tvary, např. polokoule, hranoly, komolé jehlany, šroubové plochy. Brancusi našel příbuzného tvůrce v německém umělci Hansi Arpovi. Později je následoval anglický sochař Henry Moore. (Moore však modeloval často také liské postavy.)

Před rokem 1950 nemělo české umění sochaře, který by se celý živit zaměřil k abstraktní tvorbě. Bezpředmětné plastiky nacházíme ojediněle v díle Hany Wichterlové, Vincence Makovského i Bedřicha Stefana.

 • Někteří tvůrci abstraktního umění
 • Vasilij Kandinskij (1866 -1944)
 • Kazomír Malevič (1879 - 1935)
 • Piet Mondrian (1872 - 1944)
 • Constantin Brancusi (1876 - 1957)
 • Henry Moore (1898 - 1986)
 •  
 • František Kupka (1871 - 1957)
 • Vojtěch Preissig (1873 - 1944)
 • František Foltýn (1891 - 1976)
 • Bedřich Stefan (1896 - 1982)
 • Hana Wichterlová (1903 - 1990)
 • Vincenc Makovský (1900 - 1966)
Zdroj: Výtvarná výchova v projektech II, Igor Zhoř

Tolik v kostce o abstraktním umění. Pokud chcete být chytřejší, proklikejte se odkazy nebo navštivte knihovnu :-).

 • odkaz - ABSTRAKTNÍ UMĚNÍ A VĚDA (100+1 zahraniční zajímavost)

K abstraktnu trochu z jiného soudku. Tohle jsem "vykopala" v temných zákoutích internetu. Rozhodně to stojí za zamyšlení:

Vrchnostenské manýry - Na učitelku v jedné školce v třebíčském okrese přišlo anonymní udání, že kritizuje vládu, a úředníci školského úřadu neváhali přijít a udání prošetřovat. Sice konstatovali, že nebylo "zjištěno a prokázáno, že daný skutek nastal", ale copak je to v pořádku? Kdyby to "zjištěno a prokázáno bylo", tak co? Učitelku propustí nebo zavřou? Co to je za absurdnost? Navíc ji prošetřovala školská inspekce za to, že vzala děti na výstavu abstraktních obrazů, podle konstatování inspektorky "pro děti nemá abstraktní umění přínos". Jednak je to pitomina, děti jsou v abstrakci mnohem dál než dospělí, ale hlavně a opět: co je komu po tom? Je snad abstraktní umění něco jako pornografie či rasismus? Bude školský úřad vydávat seznam přípustných názorů, umění, kultury obecně a podobně? Děsí mně to, upřímně řečeno. - Gentleman

Originální komentář byl publikovaný 13. 7. 2001 na serveru Neviditelný pes Politický rodinný a psí denní www list. Původní zpráva byla, tuším, někde na Lidových novinách, jenže se mi nepodařilo už ji znovu najít. Škoda. Takové skvosty by měly být zachovány.

[CNW:Counter]
Valid HTML 4.01! Valid CSS!