Dnes je
nadp_sk_task.gif, 16 kB

Stránky o mé práci na ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce - výtvarné výchově, výstavách a všeličem jiném

Poslední aktualizace

(první je měsíc)
www.weblight.cz

ODKAZY

Občas trocha užitečných informací neuškodí - postupně to tady rozšířím.

 • Instituce
 • web - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • web - Česká školní inspekce
 • web - Asociace základního školství ČR
 • web - Výzkumný ústav pedagogický
 • web - Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
 • web - Ústav pro informace ve vzdělávání
 • web - business.center.cz
 • Projekty
 • web - Škola Online
 • web - Tvořivá škola
 • web - Projekt ESRO - Emoční a Sociální Rozvoj Osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu
 • web - Dokážu to? - celostátní vzdělávací projekt 2005
 • web - Scio.cz - autoevaluace školy, testy, školní vzdělávací programy, přijímací zkoušky, didaktické pomůcky...
 • Rámcově vzdělávací program
 • web - Scio.cz (sekce Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání + manuál)
 • web - RVP - Metodický portál
 • Výtvarná výchova
 • web - EDUART - Centrum pro tvořivou výuku a pro využití informačních a komunikačních technologií ve škole
 • Vzdělávání
 • web - Národní institut pro další vzdělávání
 • web - Centrum vzdělávání Královéhradeckého kraje
 • Nakladatelství
 • web - Didaktis
 • Praktické
 • web - Vzdělávací spolek uměleckých řemesel
 • Užitečné
 • web - O papíru - Arnika
 • web - Typo.cz - ISO 216 - formát papíru
 • web - Wikipedie - formát papíru
 • Virtuální galerie
 • web - Artmuseum.cz Martiny Glennové
 • web - TALENT ART (doporučené odkazy uživatelů serveru)
 • Školy s uměleckým zaměřením
 • web - Střední uměleckoprůmyslová škola - Ústí nad Orlicí
 • web - Střední průmyslová škola keramická - Bechyně
 • web - Střední průmyslová škola kamenická a sochařská a SOU kamenické - Hořice
 • web - Střední umělecká škola - Ostrava
 • Různé
 • web - Zuřivý potkan napadl školníka - iDnes
 • web - Problémy se zácpou? Pomáhá prý umění - iDnes
[CNW:Counter]
Valid HTML 4.01! Valid CSS!