Dnes je
nadp_sk_task.gif, 16 kB

Stránky o mé práci na ZŠ Fr. Kupky v Dobrušce - výtvarné výchově, výstavách a všeličem jiném

Poslední aktualizace

(první je měsíc)

Projekt "Panenka"

Ve školním roce 2005/06 se projektu zúčastnila děvčata z 5. A třídy. Vyrobily jsme v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností 19 panenek. Pokud se všechny panenky na aukcích prodají, výtěžek našeho snažení by měl činit 11. 400 Kč (každá panenka má hodnotu 600Kč.) Při práci nám byly nápomocné členky Patchwork klubu při DDM Dobruška pod vedením paní Lenky Pecenové. Ochotně nám sešily tělíčka panenek na stroji. Děvčata podle střihu stříhala, stehovala, zašívala, párala, vycpávala, malovala, háčkovala vlasy. S výrobou šatečků pomohla zase moje dcera Veronika – sešila nám je na stroji a pomohla s jejich batikováním. Práce na projektu byla velmi zdařilá, pomohly jsem dobré věci a děvčata se naučila spoustu nových věcí. Děkuji všem zúčastněným a "materiálovým" sponzorům za práci na tomto smysluplném projektu.

Naše panenky - fotografie

Co je Projekt Panenka:
Každým rokem se díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí. Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci, kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem, jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně, které v minulém roce pomohly 550 milionům dětí ve věku do pěti let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Cíl projektu PANENKA:
Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě - panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. Poprvé byl projekt uveden v roce 1988 v Cinisello Balsamo v Itálii pod stejným názvem (Pigotta Project) a byl velice úspěšný - celkem bylo v roce 1988 žáky škol v Itálii vyrobeno 2000 panenek a jejich "prodejem–adopcí" získáno pro podporu očkovacích programů UNICEF 27 milionů italských lir.

Hlavní myšlenka projektu:
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Z tohoto důvodu by měly být panenky oblečeny v národních kostýmech jednotlivých zemí, které představují, a odrážet i jiné etnické a rasové zvláštnosti té které země (barva pleti, tvar očí, vlasy).

Projektu se můžete zúčastnit dvojím způsobem:
Tvorbou panenky
Nákupem – "adopcí" vytvořené panenky

Více informací na stránkách najdete na webovských stránkách UNICEF.

Jestli se podivujete nad tím, proč bylo zrovna 19 panenek, zde je vysvětlení: původně jsme jich měli 20. Ve chvíli, kdy měly panenky ušitá a vycpaná tělíčka, se jedna ze třídy ztratila. Zloděj se samozřejmě nepřiznal a při činu ho nikdo nechytil...

[CNW:Counter]
Valid HTML 4.01! Valid CSS!